Oddílové příspěvky - Bankovní spojení

    Číslo účtu -  6311054716 / 2010

    Variabilní symbol - 201

    Zpráva: příjmení, jméno, rok narození (dítěte, NE rodiče)

Platby:

1.pololetí / Září - Leden (splatnost 15.9.2023)

1x týdně - 3.000 Kč

2x týdně - 3.500 Kč 

3x týdně - 4.500 Kč

2.pololetí / Únor - Červen (splatnost 15.1.2024)

1x týdně - 3.000 Kč

2x týdně - 3.500 Kč 

3x týdně - 4.500 Kč